Odwodnienie działki

Obfite opady deszczu mogą sprawić, że działka stanie się grząska, a na terenie posesji pojawią się trudne do ominięcia kałuże, co oczywiście niekorzystnie wpłynie na jakość komunikacji. Czynności polegające na odwodnieniu działki skutecznie wyeliminują ryzyko zawilgocenia ścian fundamentów obiektu budowlanego. Jeśli grunt nie radzi sobie z prawidłowym przepuszczaniem wody, nawet mała ulewa może spowodować uciążliwe powodzie na przydomowym terenie. Problem dotyczy działek utwardzanych, często o niewielkich rozmiarach. Odwodnienie działki to doskonały sposób na odprowadzenie wód opadowych, z kolei wykonana instalacja deszczowa pozwoli na wykorzystanie deszczówki do celów użytkowych i sanitarnych.

Co zrobić z deszczówką na działce?

Zgodnie z obowiązującym prawem deszczówka powinna zostać odprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej – alternatywą dla tych rozwiązań są także rowy melioracyjne. Nasza firma zajmuje się kompleksowym odwodnieniem działki nawet w przypadku, gdy teren nie sąsiaduje z wyżej wymienionymi typami kanalizacji. Przeprowadzamy szereg czynności ułatwiających rozprowadzenie wody opadowej na powierzchni terenu zielonego. Zajmujemy się również podprowadzeniem deszczówki do magazynujących zbiorników retencyjnych oraz jej odprowadzaniem do studni chłonnych. Alternatywą dla tych rozwiązań jest skuteczny drenaż rozsączający, umożliwiający rozprowadzenie deszczówki na działce. W przypadku gruntów chłonnych odwodnianie działki polega na zebraniu deszczówki spod rur spustowych. Wykorzystujemy do tego funkcjonalne i uniwersalne korytka liniowe – woda w ten sposób jest trzymana z dala od fundamentów budynku.